Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô ấy đi ngủ."

Dịch:She goes to bed.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/pomini110

Wt..hell ??? Why is "goes to bed" ??. Bed là giường ngủ mà ??? Sleep là ngủ.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hoangbao150

go to bed là 1 câu luôn đó e , thường đi ngủ hay nói như vậy sleep là ngủ thôi

2 năm trước