Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Nó là nước sạch."

Dịch:It is clean water.

2 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/long231510

...

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynDiuLi961918

"Đó là nước sạch" nghe hay hơn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/doduyvi1

Nó là nước sạch

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HoangDH3

Hoàn toàn có thể dịch là It is fresh water.

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/tuongnguyen1103

tại sao không phải là" it is fresh water"

1 tháng trước