"Nó là nước sạch."

Dịch:It is clean water.

2 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/long231510

...

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynDiuLi961918

"Đó là nước sạch" nghe hay hơn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/doduyvi1

Nó là nước sạch

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HoangDH3

Hoàn toàn có thể dịch là It is fresh water.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tuongnguyen1103

tại sao không phải là" it is fresh water"

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/mrdeathmage

dùng "pure water" có được ko ?

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.