Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Một cái bàn"

Dịch:A table

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HanhDinh18

Lol

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thaDMg

Good

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thaDMg

Lol

1 năm trước