"Một cái bàn"

Dịch:A table

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HanhDinh18

Lol

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thaDMg

Good

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thaDMg

Lol

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.