Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"This is the wine which we produce."

Dịch:Đây là rượu mà chúng tôi sản xuất.

2 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Dungnakaijma

"Which" ở đây không biết có nghĩa gì

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/saiyagot

wine la ruou thoi

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/Dogianac

Wine tưởng chỉ là rượu thôi chứ nhỉ ae?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hieule81502

" Đây là rượu mà chúng tôi sản xuất ". Được chấp nhận. Thân.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/SonNguyen971410

Mình dịch là " đây là rượu của chúng tôi sản xuất" vẫn đúng chứ nhỉ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hungthuanmk

Đây là rượu của chúng tôi sản xuất vẫn đúng mà nhỉ :))

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ainhi_0909

"đây là rượu mà chúng ta sản xuất" cũng được mà

1 năm trước

https://www.duolingo.com/danh1610

This is the wine we produce. Lược bỏ which

2 tuần trước

https://www.duolingo.com/tuan77236

day la ruou vang cai ma chung toi san xuat. tai sao sai...?

1 tuần trước