Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/tranthunh47

Kĩ năng nói

Vì sao bài học của mình ít rèn luyện kĩ năng nói vậy?

0
2 năm trước

0 Nhận xét