"Tôi học tiếng Anh với Duolingo."

Dịch:I study English with Duolingo.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vietphuong001

i study english for duolingo sao ko đc dùng for thay with

2 năm trước

https://www.duolingo.com/vietphuong001

cùng thắc mắc

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.