Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi học tiếng Anh với Duolingo."

Dịch:I study English with Duolingo.

0
2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vietphuong001

i study english for duolingo sao ko đc dùng for thay with

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/vietphuong001

cùng thắc mắc

0
Trả lời2 năm trước