https://www.duolingo.com/profile/_Shine_

Kết thúc (P4) và tiến tới (P5) của "Cây vàng may mắn"

Nhắc lại luật :

-Vòng 1 mình sẽ đưa ra cho mỗi người một câu hỏi khác nhau , nếu ai trả lời đúng sẽ được cộng điểm . Và bước vào vòng tiếp theo .

-Vòng 2 cũng như thế nhưng mình sẽ cho mỗi người 2 câu hỏi và trả lời đúng được cộng điểm . -Vòng 3 có 3 câu hỏi , đúng cộng điểm .

-Vòng 4 sẽ được chọn số nhận lingots và trả lời câu hỏi

-Vòng 5 mình sẽ đưa ra một câu hỏi thôi nhưng ai trả lời đúng trúng 10 lingots .

-Vòng 6 tổng điểm trả lời sai lại , có bao nhiêu câu sai thì các bạn phải tặng mình bấy nhiêu lingots , còn nếu có bao nhiêu câu trả lời đúng thì sẽ có bấy nhiêu lingots .

Cuối cùng mình và giám khảo ...MoonLight... sẽ đến để chọn danh hiệu cho một bạn giỏi nhất .

Thật tiếc chỉ có 4 bạn lọt vào (P4) đó là :

1...MaryKis... ( 3 điểm ) Đã nộp lingots

2.tantai_2004 ( 1 điểm ) (Đã nộp ) (Lúc đầu 2 điểm đúng hụt 1 điểm vì trả lời sai một câu !

3.Natsume_Sorane ( 5 điểm ) Đã nộp lingots

4.NgnKhnh6( 2 điểm ) ( 4 câu chưa trả lời )

Lưu ý : Có bao nhiêu câu chưa trả lời thì phải đưa mình bấy nhiêu lingots !

Khuyến mãi đặc biệt , bạn nào muốn tham gia tiếp đem mình 5 lingots . Giới hạn chỉ được 2 bạn nữa thôi .

Đang cần nhà tài trợ , nếu được tài trợ thêm thì giải thưởng chăm chỉ nhất cuộc chơi sẽ là : 100 lingots .

Lưu ý !!!!! : Nếu mình ra câu hỏi mà đã hết thời gian mà các bạn chưa trả lời thì sẽ bị hụt điểm !!

Vào nộp lingots mới được bước tiếp !

Càng vào sâu giải thưởng càng cao !

Điểm sẽ hụt khi các bạn trả lời sai !

4 bạn này sẽ không bị loại , nếu trả lời sai !

(P5) rồi mình chỉ đưa ra một câu cho người trả lời nhanh nhất trong 4 người thôi !

Ai vào sớm mình đưa câu !!

July 25, 2016

44 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/_Shine_

Vào nhanh lên !!

July 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/giapquanghuy

50 viên trước nhé

July 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_Shine_

vâng

July 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/tantai_2004

vậy mk nộp 3 ling thì đc 3 điểm nhé

July 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_Shine_

3 lingots mới được bước

July 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/tantai_2004

rồi

July 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/tantai_2004

ở trên topic đó

July 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/tantai_2004

bạn giapquanghuy cho bạn 50 ling mk nộp bạn 3 ling ôk

July 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_Shine_

ukm , dịch : Life is not fair - get used to it !

July 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_Shine_

Sai

July 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/tantai_2004

trả lời câu này có đc j ko

July 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_Shine_

Trả lời đúng trúng 10 lingots

July 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_Shine_

No

July 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_Shine_

Sai bét rồi , mất quyền trả lời

July 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/tantai_2004

thế nộp 2 ling nhé

July 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_Shine_

Ok

July 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/tantai_2004

đưa câu hỏi đi

July 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_Shine_

Đưa rùi thây

July 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/tantai_2004

Cuộc sống luôn không công bằng – Hãy làm quen với điều đó.

July 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/tantai_2004

câu này đúng nè

July 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_Shine_

Câu này là : Cuộc sống không công bằng - Hãy thích nghi với chúng !

July 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_Shine_

Tý nữa có người vào mình làm câu khác !

July 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/tantai_2004

thế mk đúng mà

July 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_Shine_

ukm

July 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/tantai_2004

10 ling cho mk

July 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_Shine_

Ok , 10 lingots đã trao .

July 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/tantai_2004

thanks

July 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_Shine_

kcj

July 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/giapquanghuy

đã cho em 6 viên rồi đó

July 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_Shine_

Thanks anh !!

July 26, 2016
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.