https://www.duolingo.com/profile/-..hann..-

những truyện hay song ngữ

. Money And Friends Since he lost his money, half his friends don't know him any more" "And the other half ?" "They don''''t know yet that has lost it"

.Tiền và bạn - Từ ngày hắn mất tiền, phân nửa bạn bè của hắn không còn biết tới hắn nữa. - Còn nửa kia ? - Họ chưa biết là hắn đã mất tiền.

Father Wants To Go To Bed Next-door Neighbor''''s Little Boy : "Father say could you lend him your cassette player for tonight ?" Heavy - Metal Enthusiast : "Have you a party on ?" Little Boy : "Oh, no. Father only wants to go to bed ".

.Bố cháu muốn đi ngủ Chú bé hàng xóm cạnh nhà : - Bố cháu hỏi tối nay chú có thể cho bố cháu mượn cái cassette được không ạ ? Người mê nhạc rock nặng : - Bộ nhà cháu có tiệc tùng gì hả ? Chú bé: - Ồ không, bố cháu chỉ muốn đi ngủ.

The River Isn''''t Deep A stranger on horse back came to a river with which he was unfamiliar. The traveller asked a youngster if it was deep. No", replied the boy, and the rider started to cross, but soon found that he and his horse had to swim for their lives. When the traveller reached the other side he turned and shouted : "I thought you said it wasn''''t deep ?" It isn''''t", was the boy''''s reply : "it only takes grandfather''''s ducks up to their middles !"

Dòng sông không sâu Một lữ khách đi ngựa đến một dòng sông xa lạ. Ông ta hỏi một thiếu niên xem dòng sông ấy có sâu không. Không đâu, - chú bé đáp, và người kỵ mã bắt đầu vượt sông. Nhưng ngay sau đó ông nhận ra cả người lẫn ngựa đều phải bơi trối chết. Khi người lữ khách đã tới bờ bên kia, ông quay lại hét lên : - Tao cứ tưởng mày nói là sông không sâu. - Ðúng thế mà, - chú bé đáp, - nước sông này chỉ ngập ngang bụng lũ vịt của ông cháu thôi.

. My Daughter''''s Music Lessons My daughter''''s music lessons are a fortune to me ?" "How is that ?" They enabled me to buy the neighbors'''' houses at half price".

. Giá trị của những bài học nhạc Những bài học nhạc của con gái tôi là cả một gia sản của tôi đó. - Tại sao vậy ? - Chúng giúp tôi mua được các ngôi nhà của hàng xóm chỉ bằng nửa giá tiền thôi.

July 25, 2016

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/...MoonLight...

Mk góp ý xíu: bạn nên viết câu chuyện ở topic trc vào đây sau đó xóa topic đó đi vì trong topic đó chỉ có đúng 1 câu chuyện làm vậy để cho thảo luận đỡ loãng. Đó là ý kiến của mk còn bạn có làm hay ko thì tùy.


1 like ^^

July 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/lehaonhan5567

chỉ có truyện dòng sông là mình hiểu

July 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/-..hann..-

à mình viết bị liền mình có lịn đấy bạn vào xem cho rõ

July 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/-..hann..-

cam ơn bạn

July 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Do_Nhi

Mình cũng đồng quan điểm với moonlight ^^


dù sao cx like

July 25, 2016
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.