Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I used to go to this restaurant."

Dịch:Tôi đã từng đi đến nhà hàng này.

0
2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/PhngThoLNg

Đúng mà

0
Trả lời2 năm trước