"Tôi đã không hỏi bạn."

Dịch:I did not ask you.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lucthekhang

Sao dùng i have not asked you đc vậy

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.