"Tôi đã không hỏi bạn."

Dịch:I did not ask you.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lucthekhang

Sao dùng i have not asked you đc vậy

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HaoNga
HaoNga
  • 21
  • 3
  • 2
  • 2
  • 26

mnbvcssdfujjjjjjjbjghgvibhk bjhb mbnhkjmbjjjj

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.