Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/hachvan

Các bạn ơi! Giúp mk với.

Mk có một nick Duolingo bị mắc kẹt trong lớp anh việt ERAN KATZ các bạn dạy mk cách thoát ra với.Cảm ơn các bạn nhiều. ^_^

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/_lucky_tio_

bước 1 : bn vào cài đặt bước 2 :nhìn góc bên phải bước 3 : nhấn chia sẻ quá trình học bước 4 : nhấn gỡ bỏ lớp học you muốn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Detective_
_Detective_
  • 19
  • 13
  • 10
  • 6
  • 6
  • 6

Bạn nhấn vào chia sẻ ... đó

2 năm trước

https://www.duolingo.com/...Chul...

vào chia sẻ quá trình học rồi nhấn gỡ bỏ là được mà mik từng làm r

2 năm trước