Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn có muốn đọc những tờ báo không?"

Dịch:Do you want to read the newspapers?

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/quynhanh25082002

Would you like to read the newspapers? không được hả??????

2 năm trước