"Bạn có muốn đọc những tờ báo không?"

Dịch:Do you want to read the newspapers?

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/quynhanh25082002

Would you like to read the newspapers? không được hả??????

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.