"Anh ta trông thấy một người phụ nữ."

Dịch:He sees the woman.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thiencau

một người phụ nữ là a woman chứ sao lại the woman

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 23
  • 12
  • 9
  • 6
  • 3

Mình đã sửa lại đáp án nha bạn, xin lỗi vì sai sót này.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thiencau

k có j...hì

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.