Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ta trông thấy một người phụ nữ."

Dịch:He sees the woman.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thiencau

một người phụ nữ là a woman chứ sao lại the woman

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 13
  • 12
  • 8

Mình đã sửa lại đáp án nha bạn, xin lỗi vì sai sót này.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thiencau

k có j...hì

2 năm trước