Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I am walking along the street."

Dịch:Tôi đang đi bộ dọc theo con đường.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LnYdi1

Tôi đang đi dọc đường?? Sai ạ??

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HuyHongPhm2

Con phố nghe okie hơn nha bạn. Con đường là road

7 tháng trước