"The ship is old."

Dịch:Con tàu thì cũ.

2 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/VnVn531966

không ghi là <con tàu đã cũ được à> ??????

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ThanhFX

con tàu thì cũ kỹ mà sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/SNbDmZ
SNbDmZ
  • 25
  • 814

Con tàu thì cũ kỹ. Right

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/Dang_Hoa_Vinh

con tàu là cũ mà sai sao

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ThanhiNhiBaNang

lúc vừa rồi câu "I am really" mình ghi tôi thì sẵn sàng...báo sai! Phải ghi là "Tôi đã sẵn sàng" Giờ câu "The ship is old" mình ghi "Con tàu đã cũ!" thì lại báo sai! "Con tàu thì cũ" mới đúng! Kiểu gì đâu trời

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynPhngn609216

Tàu thì cũ không DK a -_-

1 năm trước

https://www.duolingo.com/dinhvy313

tàu thủy thì cũ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 23
  • 12
  • 3
  • 73

Tàu thủydanh từ chung chỉ cho phương tiện giao thông bằng đường thủy nói chung, nên không được bạn nha.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HatMuoi

Con tàu cũ.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Tien72hc

con thuyền đã cũ ko được ạ

7 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.