Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Người đàn ông đã chết vì ung thư."

Dịch:The man died of cancer.

2 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Vicky943093

Tại sao "of cancer" mà không phải là because of cancer

1 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 13
  • 12
  • 13

Cấu trúc "died of" hoặc đôi khi bạn sẽ thấy "died from", thì hai cấu trúc này được dùng để chỉ ai đó đã chết vì....

Vd: He died of hunger: Anh ấy đã chết vì đói.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tung12112002

Mình cũng trả loi thế mà vẫn sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/WinTheAres

Lần đầu nghe câu này mình dịch là "người đàn ông chết vì con cua" lol cancer

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Khoinguyen989774

Hèn gì mình dịch "The man died because of the cancer" nên cũng sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Tannguyen832306

Tại sao dùg the man has died of cancer mak ko đc vậy?

6 tháng trước