https://www.duolingo.com/ntdunghp

Truyện cười Anh - Việt

 1. NOTHING TOBE CROSS ABOUT:

Jack had tow oranges and gave a smaller one to his little brother Fred.

 • You are rude, Jack - said Fred.

 • Why ? - asked Jack.

 • Because you've given me the smaller orange. If Ihave two oranges, I'm polite, I always give the larger one away and keep the smaller one.

 • Well, why are you cross ? - asked Jack - You've got the smaller one, haven't you ?

<sub>~</sub><sub>~</sub><sub>~</sub>

Bản dịch Tiếng Việt: CHẲNG VIỆC GÌ PHẢI BỰC MÌNH:

Jack có hai quả cam, nó đưa cho em là Fred quả bé hơn.

 • Anh Jack ơi, anh bất lịch sự thế - Fred nói.

 • Tại sao ? - Jack hỏi.

 • Vì anh đã cho em quả cam bé. Nếu như em có hai quả cam thì em sẽ lịch sự, em sẽ luôn luôn cho đi quả to và giữ lại quả bé.

 • Được rồi, thế tại sao em lại phải bực mình - Jack hỏi - Em chẳng đang giữ quả bé đấy thôi, phải không ?


2.TRULY:

Papa (severely): "Did you aks Mamma if you have that pear ?"

Three-Year-Old (eating the pear): "Yes, I did it."

Papa: "Becarefully now. I'll whip you for telling a falsehood. Did you aks Mamma ?"

Three-Year-Old:"Truly, papa, I aksed her" (a pause) "She said I couldn't have it".

<sub>~</sub><sub>~</sub><sub>~</sub>

Bản dịch Tiếng Việt: THẬT VẬY:

Bố (nghiêm khắc): "Con đã hỏi mẹ con khi con ăn quả lê kia chưa ?"

Cháu bé 3 tuổi (đang ăn quả lê): "Thưa bố đã ạ !"

Bố: "Cẩn thận đấy. Bố sẽ hỏi mẹ con,và nếu như mẹ con nói con không hỏi gì cả, bố sẽ cho con ăn đòn vì tội nói dối. Thế con đã hỏi mẹ con chưa !"

Cháu bé 3 tuổi: "Con nói thật, con đã hỏi mẹ rồi ạ !" (ngừng một lát) "Mẹ nói là con không được ăn ạ !"

2 năm trước

25 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Do_Nhi
Do_Nhi
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 4

tại vì thấy một cái dislike

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ntdunghp

là mình dislike đó :)

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Do_Nhi
Do_Nhi
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 4

:v điên óa ng ta like mk dislike =="

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ntdunghp

dislike chơi thôi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Do_Nhi
Do_Nhi
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 4

=="

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Do_Nhi
Do_Nhi
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 4

one like for u

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ntdunghp

thanks

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Do_Nhi
Do_Nhi
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 4

kcj^^

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thuynadoantfboy

rất hay cho bn 1 like

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ntdunghp

cám ơn bạn nhưng rất tiếc mình chưa dich xong câu chuyên 2

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thuynadoantfboy

không sao -_-

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ntdunghp

tại mình đang làm thì mẹ mình bắt tắt máy tính vì dùng quá lâu(mình gõ rất chậm)

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ntdunghp

thông cảm nhé

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thuynadoantfboy

không có chi -_-

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ntdunghp

đã dịch câu truyện 2 !

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thuynadoantfboy

câu chuyện 2 cũng rất hay -_-

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TBSinh

hay quá

2 năm trước

https://www.duolingo.com/buithaoan140905

1 like for you

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ngocgiao.123

không hay tí nào

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ngocgiao.123

không có gì để cười

2 năm trước

https://www.duolingo.com/PhmVPhngLinh

1 like ! 1 comment ! Thanks <3333

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Azilabeth

hay woa. Cho thêm nhiều hơn điiii

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Because_Of_Me

hay

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Duolingo_Hello

1 like

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-...Jennifer...-

1 like hay quá

1 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.