Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/ntdunghp

Truyện cười Anh - Việt

  1. NOTHING TOBE CROSS ABOUT:

Jack had tow oranges and gave a smaller one to his little brother Fred.

  • You are rude, Jack - said Fred.

  • Why ? - asked Jack.

  • Because you've given me the smaller orange. If Ihave two oranges, I'm polite, I always give the larger one away and keep the smaller one.

  • Well, why are you cross ? - asked Jack - You've got the smaller one, haven't you ?

<sub>~</sub><sub>~</sub><sub>~</sub>

Bản dịch Tiếng Việt: CHẲNG VIỆC GÌ PHẢI BỰC MÌNH:

Jack có hai quả cam, nó đưa cho em là Fred quả bé hơn.

  • Anh Jack ơi, anh bất lịch sự thế - Fred nói.

  • Tại sao ? - Jack hỏi.

  • Vì anh đã cho em quả cam bé. Nếu như em có hai quả cam thì em sẽ lịch sự, em sẽ luôn luôn cho đi quả to và giữ lại quả bé.

  • Được rồi, thế tại sao em lại phải bực mình - Jack hỏi - Em chẳng đang giữ quả bé đấy thôi, phải không ?


2.TRULY:

Papa (severely): "Did you aks Mamma if you have that pear ?"

Three-Year-Old (eating the pear): "Yes, I did it."

Papa: "Becarefully now. I'll whip you for telling a falsehood. Did you aks Mamma ?"

Three-Year-Old:"Truly, papa, I aksed her" (a pause) "She said I couldn't have it".

<sub>~</sub><sub>~</sub><sub>~</sub>

Bản dịch Tiếng Việt: THẬT VẬY:

Bố (nghiêm khắc): "Con đã hỏi mẹ con khi con ăn quả lê kia chưa ?"

Cháu bé 3 tuổi (đang ăn quả lê): "Thưa bố đã ạ !"

Bố: "Cẩn thận đấy. Bố sẽ hỏi mẹ con,và nếu như mẹ con nói con không hỏi gì cả, bố sẽ cho con ăn đòn vì tội nói dối. Thế con đã hỏi mẹ con chưa !"

Cháu bé 3 tuổi: "Con nói thật, con đã hỏi mẹ rồi ạ !" (ngừng một lát) "Mẹ nói là con không được ăn ạ !"

12
2 năm trước
5

25 Nhận xét