https://www.duolingo.com/profile/ntdunghp

Truyện cười Anh - Việt

  1. NOTHING TOBE CROSS ABOUT:

Jack had tow oranges and gave a smaller one to his little brother Fred.

  • You are rude, Jack - said Fred.

  • Why ? - asked Jack.

  • Because you've given me the smaller orange. If Ihave two oranges, I'm polite, I always give the larger one away and keep the smaller one.

  • Well, why are you cross ? - asked Jack - You've got the smaller one, haven't you ?

<sub>~</sub><sub>~</sub><sub>~</sub>

Bản dịch Tiếng Việt: CHẲNG VIỆC GÌ PHẢI BỰC MÌNH:

Jack có hai quả cam, nó đưa cho em là Fred quả bé hơn.

  • Anh Jack ơi, anh bất lịch sự thế - Fred nói.

  • Tại sao ? - Jack hỏi.

  • Vì anh đã cho em quả cam bé. Nếu như em có hai quả cam thì em sẽ lịch sự, em sẽ luôn luôn cho đi quả to và giữ lại quả bé.

  • Được rồi, thế tại sao em lại phải bực mình - Jack hỏi - Em chẳng đang giữ quả bé đấy thôi, phải không ?


2.TRULY:

Papa (severely): "Did you aks Mamma if you have that pear ?"

Three-Year-Old (eating the pear): "Yes, I did it."

Papa: "Becarefully now. I'll whip you for telling a falsehood. Did you aks Mamma ?"

Three-Year-Old:"Truly, papa, I aksed her" (a pause) "She said I couldn't have it".

<sub>~</sub><sub>~</sub><sub>~</sub>

Bản dịch Tiếng Việt: THẬT VẬY:

Bố (nghiêm khắc): "Con đã hỏi mẹ con khi con ăn quả lê kia chưa ?"

Cháu bé 3 tuổi (đang ăn quả lê): "Thưa bố đã ạ !"

Bố: "Cẩn thận đấy. Bố sẽ hỏi mẹ con,và nếu như mẹ con nói con không hỏi gì cả, bố sẽ cho con ăn đòn vì tội nói dối. Thế con đã hỏi mẹ con chưa !"

Cháu bé 3 tuổi: "Con nói thật, con đã hỏi mẹ rồi ạ !" (ngừng một lát) "Mẹ nói là con không được ăn ạ !"

July 27, 2016

26 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Do_Nhi

tại vì thấy một cái dislike

July 27, 2016

https://www.duolingo.com/profile/ntdunghp

là mình dislike đó :)

July 27, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Do_Nhi

:v điên óa ng ta like mk dislike =="

July 27, 2016

https://www.duolingo.com/profile/ntdunghp

dislike chơi thôi

July 27, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Do_Nhi

=="

July 27, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Do_Nhi

one like for u

July 27, 2016

https://www.duolingo.com/profile/ntdunghp

thanks

July 27, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Do_Nhi

kcj^^

July 27, 2016

https://www.duolingo.com/profile/thuynadoantfboy

rất hay cho bn 1 like

July 27, 2016

https://www.duolingo.com/profile/ntdunghp

cám ơn bạn nhưng rất tiếc mình chưa dich xong câu chuyên 2

July 27, 2016

https://www.duolingo.com/profile/thuynadoantfboy

không sao -_-

July 27, 2016

https://www.duolingo.com/profile/ntdunghp

tại mình đang làm thì mẹ mình bắt tắt máy tính vì dùng quá lâu(mình gõ rất chậm)

July 27, 2016

https://www.duolingo.com/profile/ntdunghp

thông cảm nhé

July 27, 2016

https://www.duolingo.com/profile/thuynadoantfboy

không có chi -_-

July 27, 2016

https://www.duolingo.com/profile/ntdunghp

đã dịch câu truyện 2 !

July 27, 2016

https://www.duolingo.com/profile/thuynadoantfboy

câu chuyện 2 cũng rất hay -_-

July 28, 2016

https://www.duolingo.com/profile/TBSinh

hay quá

July 29, 2016

https://www.duolingo.com/profile/buithaoan140905

1 like for you

July 29, 2016

https://www.duolingo.com/profile/ngocgiao.123

không hay tí nào

July 30, 2016

https://www.duolingo.com/profile/ngocgiao.123

không có gì để cười

July 30, 2016

https://www.duolingo.com/profile/PhmVPhngLinh

1 like ! 1 comment ! Thanks <3333

February 14, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Azilabeth

hay woa. Cho thêm nhiều hơn điiii

March 6, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Because_Of_Me

hay

March 6, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Duolingo_Hello

1 like

April 16, 2017

https://www.duolingo.com/profile/-...Jennifer...-

1 like hay quá

July 4, 2017

https://www.duolingo.com/profile/sonbadao

hay

May 9, 2019
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.