https://www.duolingo.com/maiphamthi

Mình đã tắt mic làm sao mở lại mic để nói mong mọi người support

Mình đã tắt mic làm sao mở lại mic để nói mong mọi người support

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/...MoonLight...
2 năm trước

https://www.duolingo.com/weakdanieru
weakdanieru
  • 25
  • 25
  • 20
  • 12
  • 9
  • 9

Bạn vào Cài đặt. Imgur

Bạn xem mục Micro đã enable chưa nhé. Imgur

2 năm trước

https://www.duolingo.com/maiphamthi

thanks các bạn nhé, theo hướng dẫn của các bạn mình set được rồi

2 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.