1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "He will choose one of you."

"He will choose one of you."

Dịch:Anh ấy sẽ chọn một trong các bạn .

July 27, 2016

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/NGUYENHAHUY

He will choose one of you, He will.choose one of you, He will choose one of you, He will choose one of you, He will choose one of you, He will choose one of you


https://www.duolingo.com/profile/NguynMinhA660781

Anh ay se chon mot trong cac ban. Vẫn cho sai ???


https://www.duolingo.com/profile/NguynQucPh11

Không phân biệt số và chữ


https://www.duolingo.com/profile/NGUYENHAHUY

He will choose one of you, He will choose one of you, He will choose one of you


https://www.duolingo.com/profile/thoale15

He will choose one of you


https://www.duolingo.com/profile/papu_potterhead

He will choose me to be his wife because i shine


https://www.duolingo.com/profile/vuthithaongan

Lựa chọn k đc


https://www.duolingo.com/profile/phamthaibinh1905

Lựa chọn khác Chọn?


https://www.duolingo.com/profile/thanhnguyenchi

Anh ấy sẽ chọn một trong số bạn

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.