Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Open the door."

Dịch:Mở cửa ra.

2 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/QuangNguyn282832

Mở cửa ngay có được gọi là đáp an đúng không

2 năm trước

https://www.duolingo.com/PhiNgaNguy

mới cấp độ 7 đã học đến đây rồi á

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thaodangthu296

Câu trả lời đúng nhưng chấm sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/huynhtouyen

mở cửa ngay là sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/vuducnguyen

?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/vuducnguyen

mở cửa

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TuanDV8

mình dịch là : Hãy mở cửa mà báo sai , haiz

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Zed_Red

mở cửa

1 năm trước