Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I had faith."

Dịch:Tôi đã có niềm tin.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HungNguyen221831

"Tôi đã có lòng tin" tại sao lại sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/trngon
trngon
  • 24
  • 5
  • 3
  • 7

Chỉ nghe thôi làm sao phân biệt là have hay had chứ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/BaHunh

Tôi đã tin

5 ngày trước