"I had faith."

Dịch:Tôi đã có niềm tin.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HungNguyen221831

"Tôi đã có lòng tin" tại sao lại sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/trngon
  • 25
  • 5
  • 4
  • 3

Chỉ nghe thôi làm sao phân biệt là have hay had chứ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/BaHunh

Tôi đã tin

5 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.