Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The collection"

Dịch:Bộ sưu tầm

2 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Bich_Xuan_0803

Bộ sưu tập

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/Street_Talk

Nên bổ sung nghĩa là: tuyển tập nữa

2 năm trước

https://www.duolingo.com/jayden4848

báo lỗi không có cho điền. nên bổ sung "sưu tập" cũng đúng

1 năm trước

https://www.duolingo.com/miyaki9
miyaki9
  • 14
  • 13
  • 7

Sưu tập là động từ mà bạn :?

1 tuần trước

https://www.duolingo.com/TheOcean2

Nghe cứ tưởng là bad collection ấy

1 năm trước

https://www.duolingo.com/CngVMnh1

bộ sưu tập

2 ngày trước