Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/cure_scarlet

CAC TU THONG DUNG VE DO DUNG HOC TAP

desk : ban

chair : ghe

clock : dong ho

board : bang

chalk : phan

scissors : cai keo

lamp : den ban

easel : gia ve

electric book : sach dien tu

carayon : but sap mau

glue : ho / keo dan

inkpot : lo muc

colour pencil : but chi mau

legend : truyen co tich

pencil sharpener : got but chi

piano : dan duong cam

pencil : but chi

pencil box : hop but

school - bag : cap hoc sinh

bookshelf : gia sach

colour paper : giay mau

ruler : thuoc

eraser : cuc tay

pencil - holder : ong dung but

XIN LOI CAC BAN VI KO CO DAU TAI MAY TINH CUA MINH DANG BI LOI. MONG CAC BAN THONG CAM !

2 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/_Shine_
_Shine_
 • 22
 • 12
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2

Bạn có thể xuống giòng cho đỡ rối đó !

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Do_Nhi
Do_Nhi
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 4

@@

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Do_Nhi
Do_Nhi
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 4

LẠI CÒN KO CÓ DẤU

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thuynadoantfboy

-_-"

2 năm trước

https://www.duolingo.com/LacNhat

thanks bạn. Nếu có dấu nữa thì tuyệt. Tặng bạn 1 like & 3 ling. ^^

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NgocHa2003

1 like

2 năm trước

https://www.duolingo.com/alicevan123

Nếu bn tự viết Topic nèk thì bn nắm Vocabularies khá đấy, nhưng là bản COPY thì e là...... Dù sao cũng cho bn 1 like kèm 2 lingots! ^^

2 năm trước

https://www.duolingo.com/chuyengiahack

vừa không dấu vừa xuống hàng nhiều :(((((..............

2 năm trước