Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"She studies photography."

Dịch:Cô ấy học nhiếp ảnh.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hunterx89

Cô ấy học tập nhiếp ảnh không được ạ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/huynhtouyen

tui ghết lắm muốn đấm rồi đó nha

1 năm trước