Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I am sick."

Dịch:Tôi bị bệnh.

2 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/sieng5
sieng5
 • 24
 • 21
 • 9
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 5
 • 3

ốm là các nói của người bắc, đau là cách nói của người nam. Nếu chỉ cho ốm mới đúng, còn đau là sai, thì nên bổ sung, lí do: thiếu sót.

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/sieng5
sieng5
 • 24
 • 21
 • 9
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 5
 • 3

Đáp án của duolingo ở đây thiếu sót chăng?

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/tranthihuynhngan

tôi bị đau

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
 • 25
 • 941

tôi bịnh

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
 • 25
 • 941

tôi bị bịnh

6 tháng trước