Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Hiện tại không có phương pháp điều trị."

Dịch:Currently, there is no treatment.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Duong179

now sao lại sai v

2 năm trước

https://www.duolingo.com/.Oil.

Theo ý kiến riêng của mình, "now""currently" khác nhau một chút xíu:

--now (bây giờ): là ngay trong lúc nói mà thôi. Diễn tả sự tiếp diễn của hành động.

--currently (hiện tại/hiện nay): là tính tới thời điểm hiện tại, điều được nói đến có thể đã bắt đầu trong quá khứ, kéo dài tới hiện tại, và có thể sẽ xảy ra trong tương lai. Diễn tả trạng thái của sự việc.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/SBvfS

How is present

1 năm trước