Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Trông anh ta đã như một bác sĩ phải không ?"

Dịch:Did he look like a doctor?

2 năm trước

0 Nhận xét