"Trông anh ta đã như một bác sĩ phải không ?"

Dịch:Did he look like a doctor?

2 năm trước

0 Nhận xét

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.