"Every document is important."

Translation:Każdy dokument jest ważny.

July 29, 2016

1 Comment


https://www.duolingo.com/va-diim

RU: Każdyj dokumient [jest'] ważnyj.

July 29, 2016
Learn Polish in just 5 minutes a day. For free.