Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cái cân"

Dịch:The scale

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Son.Leduy

Còn có nghĩa là tỉ lệ (vd tỉ lệ bản đồ1/1000)

2 năm trước