"Cái cân"

Dịch:The scale

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Son.Leduy

Còn có nghĩa là tỉ lệ (vd tỉ lệ bản đồ1/1000)

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.