"Were you going to the cinema?"

Translation:Chodziłeś do kina?

July 30, 2016

3 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/gchmielewskipost

Szliście do kina też wydaje mi się poprawną formą


https://www.duolingo.com/profile/Jellei

"Szedłeś/Szłaś" było akceptowane, ale zapomniano o "Szliście/Szłyście". Dodałem, dzięki.


https://www.duolingo.com/profile/va-diim

szedłeś ponieważ chodiłeś?

Learn Polish in just 5 minutes a day. For free.