"Bạn là một con người tích cực."

Dịch:You are a positive person.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguynPhmTh15

"you're positive" cũng đúng mà ad ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Hungnv84

you are a positive human bị sai. Ai giải thích đc ko?

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.