Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn là một con người tích cực."

Dịch:You are a positive person.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguynPhmTh15

"you're positive" cũng đúng mà ad ?

1 năm trước