https://www.duolingo.com/profile/khongtrang123

Help me!

Lam sao de doi ma lop hoc duoc vay:

VD: https://www.duolingo.com/o/pxumpu sang Lop hoc Anh Viet

July 30, 2016

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/hiencongnghe

bạn cứ mở nó sang trang bên

July 31, 2016

https://www.duolingo.com/profile/khongtrang123

la sao vay ban

July 31, 2016

https://www.duolingo.com/profile/CongchuaSofia.

à, mình biết

July 31, 2016

https://www.duolingo.com/profile/khongtrang123

la gi

July 31, 2016
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.