Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/...MoonLight...

Start vòng 1 cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia phiên bản tiếng anh"

Umk....Ánh Trăng xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với vòng 1 của cuộc thi ^_^. Cuộc thi này là do 4 người hợp tác lại gồm có: Do_Nhi; hawalcott95, Lee_Sandy369 và me.


Một lần nữa xin đc chào mừng các bạn đến với vòng 1 cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia phiên bản tiếng anh"

Link topic tuyển:

Đường lên đỉnh Olympia phiên bản tiếng anh


Nội dung:

Do có khá nhiều bạn đăng ký tham gia nên mk sẽ để nội dung như sau:

Mk sẽ ra 15 câu hỏi nhiệm vụ của các bạn là viết đáp án và đưa cho mk đương nhiên là sẽ đưa ở chỗ ko ai nhìn thấy như gmail, olm hay là facebook.... 20 người trả nhanh và chính xác nhất sẽ đc vào vòng trong còn 10người còn lại thì mk sẽ dựa vào số câu mà các bạn trả lời đc( mỗi câu khoảng từ 1=> 2lingots). Sau đây là dãy câu hỏi:

Câu 1) Which character is a bad person in “Aurora” film ?

Câu 2) Who lives in “Hotel Translyvania”?

Câu 3) Who am I (This question is by Do_Nhi) ?

Câu 4) What does the cemetery have ?

Câu 5) Đây là phát âm của từ nào? /bə'bu:n/

Câu 6) Choose the correct word(s)/ phrase(s) to complete the sentences.

a. They hope they can…………natural resources.

A. collect B. plant C. keep D. save

b. Tom is 16. He isn’t …….. to drive a car.

A. enough young B. young enough

C. enough old D. old enough

c. When my uncle was young, he used ……….. fishing on Sundays.

A. go B. went

C. going D. to go

Câu 7) Rewrite these sentences, beginning with the words given.

a. She dislikes going swimming on Sunday. ( hate)

⇒ She ………………………………………………………….

b. The doctor said to him, “ You should stay in bed for a few days”. (said)

⇒ The doctor……………………………………………………

Câu 8) What word becomes shorter by the addition of a syllable?

Câu 9) ................has a long neck to eat food from trees.

Câu 10) Identify a mistake in each sentence and correct it.

a. We speak English fluent now than last year.

b. We broke with tradition by make sponge cakes for the Mid-Autumn Festival instead of mooncakes.


Đây là những chỗ mà các bạn có thể gửi qua cho mk mà ko bị ai nhìn thấy:

Gửi qua Gmail:

gmail của hawalcott95: arsenaluk18@gmail.com

gmail của Lee_Sandy369: Lanchinhng12@gmail.com

gmail của Do_Nhi thì mk chưa biết

gmail của mk: chauanh1102002@gmail.com

Gửi qua facebook:

Hiện tại thì mk chưa biết nick f của cả 3 người trên nên mk sẽ đưa cho các bạn nick của mk:

Anh Moon

Gửi qua olm:

Do_Nhi

...MoonLight...


Những bạn đã nộp bài:

1) Linhfunny

2) Natsume_Sorane

3) huynhthibong


P/s: Mong các bạn tham gia nhiệt tình

0
2 năm trước

59 Nhận xét