"Ourbandhassevenmembers."

Dịch:Ban nhạc của chúng tôi có bảy thành viên.

2 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NgcMinh785371

ARMY đâu?

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/ngockhuephamtran

ARMY đây!!!!!!!

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/XuanAnh1401

Nhóm nhạc của chúng tôi có bảy người?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/mrbingau

Sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TomoyoDaid7

Giống BTS* mình không phải Army

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TieuCuong_TN

BTS ???

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/ngockhuephamtran

Đúng rồi<sub>~</sub>

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/VBi13

My band has eleven members - Wanna One

3 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.