Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I will let you know."

Dịch:Tôi sẽ cho bạn biết.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Duong179

"tôi sẽ để bạn biết" thì sao X(

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TngBoNgc1

????????

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

I will let you know, I will let you know, I will let you know, I will let you know, I will let you know, I will let you know, I will let you know, I will let you know, I will let you know, I will let you know, I will let you know,

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Phinh5
Phinh5
  • 25
  • 110

You will let me kiss thì cũng được

1 tháng trước