"Εγώ διαβάζω μία εφημερίδα."

Μετάφραση:I read a newspaper.

July 31, 2016

0 σχόλια

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.