"Chào buổi sáng Sofia!"

Dịch:Good morning Sofia!

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/khaminh2008

Good morning Duolingo!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ducminh1234

bình luộn hay hóa hahahahihihi

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.