Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chào buổi sáng Sofia!"

Dịch:Good morning Sofia!

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/khaminh2008

Good morning Duolingo!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ducminh1234

bình luộn hay hóa hahahahihihi

1 năm trước