Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi muốn được hoàn hảo cho chức vô địch."

Dịch:We want to be perfect for the championship.

2 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

We want to be perfect for the championship, We want to be perfect for the championship, We want to be perfect for the championship, We want to be perfect for the championship, We want to be perfect for the championship

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

I want to be perfect for the championship, I am to be perfect for the championship, I want to be perfect for the championship, I want to be perfect for the championship, I want to be perfect for the championship

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

We want to be perfect for the championship, We want to be perfect for the champoinship

1 năm trước

https://www.duolingo.com/vietphuong001

Đến giờ mà mình dùng <the> toàn theo sơ thích chứ đọc cách dùng the vẫn chả có ăn thua gì

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/dungptit93
dungptit93
  • 22
  • 6
  • 3
  • 314

me too :'( linh cảm dùng the :))

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/manhanhb

We want to perpect for the championship. Tại sao cần be trước perfect?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NgnKumiho

Vì perfect không phải động từ

5 tháng trước