"Przepraszam, nasz hotel jest pełny."

Translation:I am sorry, our hotel is full.

August 1, 2016

1 Comment


https://www.duolingo.com/va-diim

RU: Proszu prościenija, nasz otel' - polnyj.

August 1, 2016
Learn Polish in just 5 minutes a day. For free.