"חמישים ושלוש נשים קוראות את אותו הספר."

Translation:Fifty three women are reading the same book.

August 1, 2016

0 Comments

Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.