https://www.duolingo.com/baby_cry

game viết từ còn thiếu vào chỗ trống bắt đầu

Vì ngày mai mình phải đi học nên bây giờ mình làm luôn.

Đây là topic đăng kí lần trước, các bạn lên đây để xem lại nhé: https://www.duolingo.com/comment/16864998

Ở trong đó mình cũng đã ghi luật chơi luôn rồi nên bây giờ mình sẽ không nhắc lại nữa. Nhớ là các bạn sẽ có 5 lượt sử dụng ví dụ nên đừng lo. À, thay đổi xíu đó là: Mỗi người chỉ được trả lời nhiều nhất mỗi câu là 2 lần thôi nhé.

GIẢI THƯỞNG

Cứ trả lời được 1 câu là được 5 lings. Nếu như đã có bạn trả lời trước mới được ling, những bạn trả lời sau là không được đâu nhé. Nếu như đúng cả 10 câu mà còn nhanh nhất thì sẽ được 50 ling đấy, cố gắng lên nhé!

À, mình cũng xin cảm ơn các nhà tài trợ nhiều nha( quên mất những ai tài trợ nên không viết lên đây được >.<)

Sau đây là các câu để các bạn ghép đây:

1 How do you ask...... to speak in ......?

a permission, class b.profession, respond c. teacher, room

2 Everyone started...... at the .......time

a scream, all b. smiling, same c. talking, same.

3 Do you play....... with your .......?

a dodgeball, friends b.swim, parents c. doll, sister

4 can you hold me this...... down while i ...... this on?

a food, glue b. piece, hold c. piece, glue

5 Do you need ....... special ....... ?

a any, surprise b. any, equipment c. many, date

6 water ....... more than seventy .......of the earth.

a covers, candy b. grow up, of like c. covers, percent

7 now, we need to sit down ...... get ....... to eat.

a to, more things b. and, some food c. and, something

8 wow, that was ...... . Did you ...... me .......?

a fantastic,see, dancing b. funny, hear, singing c. cool, see, writing

9 right, come on ....., it is time for....... .

a guys, school b.you, back c. you, home

10(end). let's ........ !

a go b.run c. race

mong các bạn tham gia nhiệt tình!

2 năm trước

13 Nhận xét


https://www.duolingo.com/MaiPhuong31

ccacbccbba

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Do_Nhi
  • 13
  • 11
  • 11
  • 10
  • 4

?????? viết cái j z ==' đây mà là câu trả lời ak :v

2 năm trước

https://www.duolingo.com/MaiPhuong31

=))) ừ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Do_Nhi
  • 13
  • 11
  • 11
  • 10
  • 4

=="

2 năm trước

https://www.duolingo.com/baby_cry

mặc dù mk đã sửa lại nhưng không sao cho nó thàng từng câu 1,2,3 được. Cứ ấn lưu một cái là 1,1,1

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Conan_KLOP

Bạn bỏ dấu chấm phía sau số đi là lưu được thôi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/trangvt3a5123

1.c 2.c 3.a

2 năm trước

https://www.duolingo.com/baby_cry

tất cả các câu ấy đều có người trả lời rồi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/trangle.lth99

không ngữ cảnh như này chỉ có đoán mò

2 năm trước

https://www.duolingo.com/vananh2007

câu cuối a trên câu cuối a

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ViiApple

câu 10 a

2 năm trước

https://www.duolingo.com/baby_cry

sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/baby_cry

sai

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.