Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I am going to put my chair here."

Dịch:Tôi sẽ đặt cái ghế của tôi ở đây.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NcsMnP

Có nhiều bạn hỏi mình"Tại sao bạn có hơn 4000 nghìn điểm KN thôi mà được làm Admin?Câu trả lời là xin mấy nhà sản xuất phầm mềm,mình xin từ lúc 0 điểm KN,bây giờ mới được làm Admin"

<pre> Admin </pre>
1 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyentrungtam

Sao put lại đọc nghe như là "pi ợt"

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/nguyentrungtam

Khi chạm vào phát âm mỗi chữ put nhé

8 tháng trước