Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô ấy có một con mèo , nó thích trái cây."

Dịch:She has a cat, it likes fruit.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nguyenthih629662

Sao cau nj lam hoai ma ko wa co aj gjup minh hong

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenthih629662

She has a cat, it to likes fruit

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 13
  • 12
  • 11

Trong tiếng Anh, giữa chủ ngữ và động từ không có giới từ nha bạn. "It likes fruit" vì "It" là ngôi số ba số ít, nên động từ "like" (thích) phải thêm "s" => "likes".

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HachikoT

Zễ wá

7 tháng trước