Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi đã mở cánh cửa sổ."

Dịch:I opened the window.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NgcTm

tại sao phải có the, window không được ạ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 13
  • 12
  • 12

Phải sử dụng mạo từ "the" nha bạn. Vì hành động "open" (mở) hướng đến cánh cửa sổ đã được xác định từ trước. Nhân vật "Tôi" đã có ý định mở cánh cửa sổ nào đó, trước khi đi đến cánh cửa sổ đó và mở nó ra.

2 năm trước