Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"It is a crime, by law."

Dịch:Nó là một tội ác, theo luật.

2 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HoangTuan86

Nó là một tội ác, theo luật

2 năm trước

https://www.duolingo.com/enhuan

Nghe "hay đấy"

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DominiqueQ9
DominiqueQ9
  • 24
  • 20
  • 10
  • 509

Tiếng Việt gì kỳ vậy ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thanh1610

Phát âm khó nghe thế

2 năm trước

https://www.duolingo.com/DatPV
DatPV
  • 22
  • 8
  • 6

Theo luật, nó là một tồi ác

Không được nhé. :-D

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phuongphuo788314

mình tưởng thế cũng đc

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Dokien512

Theo luật nó là một tội ác sao sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TokisakiKu10

Thiếu chữ luật cũng sai :(

7 tháng trước