Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi sẽ rời đi sớm."

Dịch:We are going to leave soon.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hharuka

We will leave soon. Cũng đúng nè

2 năm trước