1. Diễn đàn
 2. >
 3. Chủ đề Duolingo
 4. >
 5. CẤU TRÚC CÂU CỦA CÁC DẠNG SO …

https://www.duolingo.com/profile/...Firefly...

CẤU TRÚC CÂU CỦA CÁC DẠNG SO SÁNH TRONG TIẾNG ANH

 1. Equality(So sánh bằng)

S + V + as + adj/adv + as + N/pronoun

S + V + not + so/as + adj/adv + N/Pronoun

Ex:

+She is as stupid as I/me

+This boy is as tall as that one

(Không lặp lại từ đã dùng ở chủ ngữ)

Population of Ho Chi Minh city isn't as much as that of Bangkok.

 1. Comparative(So sánh hơn)

Short Adj:S + V + adj + er + than + N/pronoun

Long Adj: S + V + more + adj + than + N/pronoun

Ex:

She is taller than I/me

This bor is more intelligent than that one.

Dạng khác:S + V + less + adj + than + N/pronoun.(ít hơn)

 1. Superlative(So sánh nhất)

Short adj:S + V + the + adj + est + N/pronoun

Long adj:S + V + the most + adj + N/pronoun.

Ex:

She is the tallest girl in the village.

He is the most gellant boy in class.

Dạng khác:S + V + the least + adj + N/pronoun(ít nhất)

Chú ý:

 • 1.Những tính từ ngắn kết thúc bằng một phụ âm mà ngay trước nó là nguyên âm duy nhất thì chúng ta nhân đôi phụ âm lên rồi thêm "er" trong so sánh hơn và "est" trong so sánh nhất.(ex:hot-->hotter/hottest)

-2.Những tính từ có hai vần,kết thúc bằng chữ "y" thì đổi "y" thành "i" rồi thêm "er" trong so sánh hơn và "est" trong so sánh nhất(ex:happy-->happier/happiest)

 • 3.Những tính từ/trạng từ đọc từ hai âm trở lên gọi là tính từ dài,một âm gọi là tính từ ngắn.Tuy nhiên,một số tính từ có hai vần nhưng kết thúc bằng "le","et","ow","er"vẫn xem là tính từ ngắn

 • Các tính từ so sánh bất quy tắc thì học thuộc lòng

good/better/the best

bad/worse/the worst

many(much)/more/the most

little/less/the least

far/farther(further)/the farthest(the furthest)

 1. Double comparison(So sánh kép)

 2. Same adj:

Short adj:S + V + adj + er + and + adj + er

Long adj:S + V + more and more + adj

Ex:

The weather gets colder and colder.

(Thời tiết càng ngày càng lạnh.)

His daughter becomes more and more intelligent.

(Con gái anh ấy ngày càng trở nên thông minh)

 • Different adj:

The + comparative + S + V the + comparative + S + V.

(The + comparative the + từ ở dạng so sánh hơn)

Ex:

The richer she is the more selfish she becomes.

(Càng giàu,cô ấy càng trở nên ích kỷ hơn).

The more intelligent he is the lazier he becomes.

(Càng thông minh,anh ta càng trở nên lười hơn.)

Dạng khác(càng...càng...)

The + S + V + the + comparative + S + V

Ex: the more we study the more stupid we feel.

Chú ý:

Trong câu so sánh kép,nếu có túc từ là một danh từ thì ta đặt danh từ ấy ngay sau tính từ so sánh

Ex: the more English vocabulary we know the better we speak. 6. Multiple Numbers Comparison(So sánh gấp nhiều lần)

S + V + multiple numbers + as + much/many/adj/adv + (N) + as + N/pronoun.

multiple numbers:half/twice/3,4,5...times/Phân số/phần trăm.

Ex: She types twice as fast as I.

In many countries in the world with the same job,women only get 40%-50% as much as salary as men

August 2, 2016

21 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/-_Snack_-

1 like nhé , tuy mk dọc ko hiểu gì


https://www.duolingo.com/profile/_Kyo_Yui_

e hem cấp 3 mới học nghen mấy bn


https://www.duolingo.com/profile/...Firefly...

giờ lớp 6 đã học rồi


https://www.duolingo.com/profile/-_Snack_-

học trước cũng đk mà


https://www.duolingo.com/profile/rainstory

Đề nghị bạn cần trích nguồn trang mà bạn copy bài viết này nhé bạn!


https://www.duolingo.com/profile/...Firefly...

bài này mình học rùi mà


https://www.duolingo.com/profile/rainstory

Học hay chưa học không thể coi là lý do, một khi đã copy ở trang khác thì phải trích nguồn.


https://www.duolingo.com/profile/...Firefly...

chỉ cần đánh tiêu đề vào tìm kiếm là tìm được ngay mà


https://www.duolingo.com/profile/Nyaonikusu

thế là ko tôn trọng trang ( người tạo ra nó ) đấy bn à


https://www.duolingo.com/profile/_CherryCheri_2k3

hay, nhưng sao ko có nguồn vậy bạn????

Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.