"הדג שוחֶה ליד הברווז."

Translation:The fish swims next to the duck.

August 3, 2016

13 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/JoonasvanD

If it's a pink fish, it should stay away from the duck


https://www.duolingo.com/profile/Theresa754142

Ha-dag sokhe leyad ha-barvaz.


https://www.duolingo.com/profile/Mark11411

So, NOT what it sounded like.


https://www.duolingo.com/profile/Theresa754142

Are you saying that the transliteration didn’t seem to match what the speaker said?


https://www.duolingo.com/profile/zarelha

Not for long ... poor fish


https://www.duolingo.com/profile/Theresa754142

If it’s a big carp it will coexist peacefully with the duck.


https://www.duolingo.com/profile/Miriyum

Is there a reason I can't translate this as "the fish swims beside the duck"?


https://www.duolingo.com/profile/AmirLFC

Should be accepted, Report it.

Although a more precise translation would be "הדג שוחה לצד הברווז".


https://www.duolingo.com/profile/ChickenRunner02

הדג שוחה תחת הברווז, כי דגים לא שוחים על מים.


https://www.duolingo.com/profile/danny912421

*הגד שוחה מתחת לברווז, כי דגים לא שוחים מעל המים


https://www.duolingo.com/profile/trueecho

Why not "The fish swim next to the duck"?


https://www.duolingo.com/profile/danny912421

Since it's singular, it has to be "the fish swims".


https://www.duolingo.com/profile/netta676392

Thanx all the helpers!!!!

Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.