"Cô ấy chắc phải rất hạnh phúc."

Dịch:She must be very happy.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LTrng11
  • 20
  • 9
  • 5
  • 3

'She has to be very happy' có được không ạ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/E-di-son

Why it wrong if we use: "She must very happy" ? Please help me!!

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/BinhDang2018

sau "must" phải là động từ nguyên mẫu. do vậy phải thêm "be". điểm khác nhau giữa must + động từ nguyên mẫu. và Have+to+ động từ nguyên mẫu. về nghĩa thì giống nhau.

6 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.