Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô ấy chắc phải rất hạnh phúc."

Dịch:She must be very happy.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LTrng11
LTrng11
 • 20
 • 9
 • 5
 • 3

'She has to be very happy' có được không ạ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/E-di-son

Why it wrong if we use: "She must very happy" ? Please help me!!

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/ALucyPham
ALucyPham
 • 21
 • 20
 • 19
 • 17
 • 16
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 290

Sau "must" bạn phải thêm "to" nha bạn.

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/BinhDang2018

sau "must" phải là động từ nguyên mẫu. do vậy phải thêm "be". điểm khác nhau giữa must + động từ nguyên mẫu. và Have+to+ động từ nguyên mẫu. về nghĩa thì giống nhau.

1 tháng trước