"ấychắcphảirấthạnhphúc."

Dịch:She must be very happy.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LTrng11
LTrng11
 • 20
 • 9
 • 5
 • 3

'She has to be very happy' có được không ạ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/E-di-son

Why it wrong if we use: "She must very happy" ? Please help me!!

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/ALucyPham
ALucyPham
 • 21
 • 21
 • 20
 • 18
 • 16
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 346

Sau "must" bạn phải thêm "to" nha bạn.

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/BinhDang2018

sau "must" phải là động từ nguyên mẫu. do vậy phải thêm "be". điểm khác nhau giữa must + động từ nguyên mẫu. và Have+to+ động từ nguyên mẫu. về nghĩa thì giống nhau.

3 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.